معرفی سفیر یا نمایندگی
رئیس نمایندگی

بسمه تعالی

 

جناب حجة الاسلام والمسلمین محمد طاهر ربّانى

 

سوابق اجرایی:

١عضو هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

٢مدیر کل ادارى دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

٣دبیر ارزیابى مدارج علمى روحانیون شاغل در سراسر کشور

٤عضو هیئت مدیره شوراى فرهنگ و قرآن حوزه علمیه قم

٥همکارى با واحد نظارت شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه سراسر کشور

٦سفیر جمهورى اسلامى ایران در کشور افریقایى گینه

٧رئیس اداره امور دانشجویى و بورسهاى وزارت امور خارجه

٨-معاون مدیرکل تحقیقات وپژوهشهای سیاسی

٩-مدیر کل امور مجلس و قوانین وزارت امور خارجه

١٠- نماینده وزیر و رئیس هیئت بدوى تخلفات ادارى کارکنان وزارت امور خارجه

١١- سفیر جمهورى اسلامى ایران در قطر

١٢- کارشناس ارشد سیاسى حوزه وزیرامور خارجه

١٣- کارشناس ارشد حوزه معاونت عربى ،خاورمیانه و مشترک المنافع

١٤-مدیر کل نظارت و ارزیابى وزارت امور خارجه

١٥- مدیر کل دیپلماسى عمومى و رسانه وزارت امور خارجه

١٦- نماینده وزیر در آزمون هیأت علمى داوطلبان استخدام در وزارت خارجه

١٧- سفیرونماینده تام الاختیار جمهورى اسلامى ایران در واتیکان

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | تصاویر