معرفی سفیر یا نمایندگی
ساعات كار اداري

 

 

ساعات کاری نمایندگی:

بخش اداری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 14:30

پنج شنبه 8:00 الی 13:00 

 

بخش کنسولی: شنبه تا پنج شنبه 8:30 تا 12:30

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | تصاویر