1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - امور اجتماعی
گالری
access deny
پیوند ها

 - رسيدگي به امور زندانيان ايراني در خارج از كشور؛

 - کسب خبر از ایرانیان مقیم خارج از کشور؛

 - پيگيري شكايات افراد اعم از ايراني از ایرانی مقیم خارج، ایرانی از خارجي و بالعکس؛

- امور متوفیان ایرانی در خارج از کشور و متوفیان خارجی در داخل کشور؛

- كمك به ايرانيان در راه مانده در خارج از كشور؛

- تائید مدارک و گواهی پزشکی بیماران ایرانی در خارج و بیماران خارجی در ایران.

 

نظرات