1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - مشاوره های حقوقی و کنسولی
گالری
access deny
پیوند ها

- نحوه اخذ مجوز روادید برای میهمانان خارجی؛

- توصیه های مسافرتی؛

- امور تابعیت و اقامت؛

- چگونگی نصب وکیل و طرح دادخواست در محاکم ایرانی یا خارجی جهت مطالبات حقوقی و کیفری؛

- امور دانشجوئی؛

- خدمت سربازی مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور؛

- مدارس ایرانی خارج از کشور و بالعکس؛

و کلیه موارد مرتبط با امور کنسولی.

نظرات